loader


Nedostatak zuba ili njihovo oštećenje ne izaziva samo estetski problem, već niz drugih poteškoća poput otežanog žvakanja, gutanja, govora i disanja. Takođe, preostali zubi mogu izgubiti svoj prvobitni položaj jer dolazi do njihovog pomeranja usled gubitka veze sa drugim zubima, što dovodi do poremećaja međuviličnih odnosa i viličnog zgloba.

Pregledom ćemo utvrditi u kakvom se stanju nalaze preostali zubi i kakvo je opšte zdravstveno stanje pacijenta, nakon čega ćemo predložiti najbolje rešenje.

Izgubljeni zubi se mogu nadoknaditi izradom metalokeramičkih ili keramičkih krunica i mostova, totalnim i parcijalnim protezama, i svim vrstama protetskih radova na implantima.